HÖNÖ

Välkomna att klicka vidare till Hönö Hembygdsföreningsnya hemsida:

hembygd.se/hono

 
Alla bilderna i bakgrunden är klickbara och kan ge en insyn i hur livet tedde sig på Hönö
under tidigare sekel. Många av bilderna är insamlade och tagna av Göran Johansson, Hönö, 
några är vykort och flera är skänkta till Hembygdsföreningen på Hönö.